Positieve Gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Bij TOON omarmen we de benadering Positieve Gezondheid. Samen met jou kijken we naar wat jij nodig hebt.

Je bent meer dan je ziekte

Wat heb jij nodig?

Wat is Positieve gezondheid?

Wat is Positieve gezondheid?

In 2012 introduceerde Machteld Huber het concept positieve gezondheid in Nederland. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Gezondheid wordt niet meer alleen gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Belangrijk is hierbij om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren.

Meer informatie over Positieve Gezondheid vind je op de website Positieve Gezondheid (www.iph.nl)

De zes dimensies van Positieve Gezondheid

Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in 6 dimensies. Uit onderzoek is gebleken dat mensen deze dimensies belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid.

De 6 dimensies zijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Hiernaast zie je het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Door dit spinnenweb in te vullen, kun je je eigen gezondheid in kaart brengen. Het is een hulpmiddel om samen in gesprek te gaan over jouw gezondheid en welzijn.

De zes dimensies van Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid bij TOON

Positieve Gezondheid bij TOON

Bij TOON werken wij vanuit de benadering Positieve Gezondheid. Onze vrijwilligers zijn getraind om te werken vanuit deze benadering. Met deze brede kijk op gezondheid, kijken we niet alleen naar de ziekte, maar naar de gehele mens en zijn omgeving. Dit kan helpen om ook in moeilijke periodes zoveel mogelijk eigen regie te voeren en veerkracht te behouden.

Wil jij samen met een gastvrouw of gastheer in gesprek gaan over jouw gezondheid en welzijn? Vraag naar de mogelijkheid voor een gesprek Positieve Gezondheid.